• Dieren
  • techniek

dieren

Sidderrog

De zwarte sidderrog is een kraakbeenvis die je aantreft in de Middellandse Zee en in grote delen van de Atlantische Oceaan. Daar leeft hij op de zeebodem en hij wordt bijna twee meter lang. De sidderrog heeft maar een kleine bek en kleine tandjes. Desondanks is het een succesvol roofdier. [...]


Reuzenmanta

De reuzenmanta is met zijn lengte van meer dan vijf meter de grootste roggensoort. Zijn vleugelvinnen hebben een spanwijdte van bijna zeven meter. Hij behoort tot de kraakbeenvissen. Hij komt voor in grote delen van de Atlantische Oceaan. Je treft ze op volle zee aan maar ook in de kustwateren. [...]


Hondshaai

De kleine gevlekte hondshaai, een kraakbeenvis, is een haai die in ondiep water leeft. Hij komt voor in een groot gebied en leeft in de Atlantische kustwateren van Noorwegen tot Noord-Afrika en in de Middellandse Zee. Hij bereikt een lengte van 60 tot 100 cm en heeft een smal, lichtbruin [...]


Mensenhaai

De witte haai, ook mensenhaai genoemd, leeft in de gematigde zones van de Stille Oceaan, de Atlantische Oceaan en de Indische Oceaan. Ondanks zijn naam “witte haai” is hij lichtgrijs tot lichtbruin van kleur, alleen zijn buik is wit. Het soms wel 6 meter lange dier voedt zich met vissen, [...]


Walvishaai

De walvishaai behoort tot de familie van de haaien. Deze familie bestaat uit slechts één geslacht. De walvishaai is de grootste vis. Hij bereikt een gemiddelde lengte van 15 meter, sommige worden zelfs 18 meter lang. Men vindt de walvishaai in tropische zeeën. Hij is de hele dag op zoek [...]


Blauwe haai

De blauwe haai die tot de kraakbeenvissen wordt gerekend leeft in tropische en subtropische zeeën. Men treft hem zowel in de Atlantische Oceaan aan als in de Stille en de Indische Oceaan. Kleinere exemplaren ziet men af en toe zelfs in de Noord- en de Oostzee. In de wintermaanden verblijven [...]


Rog

De orde der roggen behoort tot de kraakbeenvissen en wordt verdeeld in 8 families met meer dan 300 soorten. De meeste soorten leven in tropische en gematigde zeeën. Ze vertoeven meestal in de buurt van de zeebodem. Behalve de zaagvissen hebben alle roggen, net zoals schollen een afgeplat, breed lichaam. [...]


Haaien

Tot de orde van de haaien behoren zeven families met in totaal meer dan 200 soorten. Ze leven bijna allemaal in zee er zijn slechts enkele soorten leven die in zoet water water leven. Hun skelet bestaat niet uit been maar uit kraakbeen (kraakbeenvissen). De huid van de haai voelt [...]


Kraakbeenvissen

Kraakbeenvissen zijn gewervelde dieren die in het water leven. Hun naam danken ze aan het feit dat hun skelet uit een geleiachtige, elastische kraakbeenmassa bestaat. Het kraakbeen bevat stukjes kalk die volgens een bepaald patroon zijn gerangschikt. Het wordt bedekt door een dunne laag been. Kraakbeenvissen hebben nog enkele bijzondere [...]


Dwergmuis

De dwergmuis heeft een tweekleurig vel. De bovenkant van zijn lichaam en de staart zijn meestal roodachtig bruin, de onderkant en de poten zijn wit. Hij is niet meer dan 13 cm lang, de helft van deze lengte komt voor rekening van de staart. Hij is beweeglijker en levendiger dan [...]


Veldmuis

De veldmuis, die zich behalve door een kortere staart ook door kleinere oren onderscheidt van de huismuis, leeft in bossen, in tuinen en op de velden. Hij graaft meestal een hol om in te wonen op een diepte van ongeveer 50 cm. Van hieruit lopen lange gangen met meerdere uitgangen [...]


Ratten

Ratten zijn groter dan muizen. Ze worden meer dan 30 cm lang en verschillen ook wat betreft hun levenswijze van de muizen. De zwarte rat komt al lange tijd in Europa voor. Hij werd voor het eerst vermeld in de 12e eeuw. Hij komt oorspronkelijk uit Azië. Zwarte ratten worden [...]


Huismuis

Overal waar mensen wonen tref je ook de huismuis aan. Met zijn grijze vel en naakte oortjes ziet hij er potsierlijk uit. De snuit loopt tamelijk spits toe. Op de bovenlip heeft hij voelharen. De lange, met hoornschubben bedekte staart onderscheidt hem overigens van de veldmuis, die een veel kortere [...]


Zadelrob

Zadelrobben, die in de wateren van het noordelijk halfrond te vinden zijn, zijn gemakkelijk te herkennen aan hun zwarte kop en aan de op de rug naar elkaar toelopende strepen (vandaar ook de naam). De rest van hun lichaam is licht grijs. Het zijn sociale dieren die in groepen leven. [...]


Walrus

De walrus is een eigenaardig dier. Hij leeft in de koude wateren van de noordpool. Walrusstieren bereiken een lengte van 3,75 meter en een gewicht van 1500 kilo. De vrouwtjes zijn iets kleiner. Deze plompe, enorme dieren hebben opvallende, naar beneden gerichte slagtanden. Deze hebben zich uit de bovenste hoektanden [...]


Zeeolifant

De zeeolifant komt bijzonder veel voor in de kust wateren van Californië. De mannetjes kunnen zo’n 7 meter lang worden, de vrouwtjes ongeveer 3 meter. Het mannetje kan wel 3000 kilo zwaar worden en is daarmee de grootste rob. Het grootste deel van zijn massa wordt voor rekening genomen door [...]


Zeehond

De zeehond komt voor in de gematigde en subarctische wateren in het noorden van de Atlantische Oceaan en van de Stille Oceaan. Men treft ze ook in de Noord- en de Oostzee aan. Deze robbensoort brengt het grootste deel van de dag in het water door. Alleen om te zonnen [...]


Visotter

Visotters, die tot de familie van de marterachtigen behoren, zijn zeer goed aangepast aan het leven in het water. Ze hebben weliswaar de slanke lichaamsbouw van een marter maar ze hebben ook een vlezige, gespierde staart waarmee ze zich in het water voortbewegen. De kortharige, dichte vacht houdt de huid [...]


Zeeleeuw

Zeeleeuwen zijn speelse robben. De grootste soort is de Steller-zeeleeuw die in het noordelijke deel van de Stille Oceaan leeft. Deze zeeleeuw wordt 2,8 meter lang, de mannetjes zelfs 3,5 meter. Ze voeden zich met kraken, inktvissen en vissen. Uit onderzoek weten we dat ze hun prooi op diepten van [...]


Panda / Bamboebeer

De reuzenpanda, het beroemde symbool van het Wereld Natuur Fonds, kom je in de vrije natuur bijna niet meer tegen. Er bestaan nog slechts 1500 exemplaren. De panda behoort tot de kleine beren. Qua gestalte lijkt hij op een beer en hij wordt 1,50 meter hoog. Zijn zachte vacht is [...]


Neusbeer

De neusbeer behoort tot de familie van de kleine beren en hij komt voor in Midden- en Zuid-Amerika. Daar treft men groepen aan van 30 of meer dieren. Ze kunnen zich zeer goed aanpassen en kunnen evengoed in het tropische regenwoud leven als in droge gebergten of woestijnen. Het lichaam [...]


Wasbeer

De wasbeer, die tot de kleine beren behoort, komt vooral voor in Midden- en Noord-Amerika. Daar leeft hij in de bossen en in moerasachtige gebieden, vaak aan de rand van meren en andere wateren. De wasbeer wordt ongeveer 60 cm groot en heeft een 25 cm lange, volle staart. Zijn [...]


IJsbeer

De ijsbeer is een vertegenwoordiger van de familie van de grote beren Hij leeft in de arctische zeeën. Dit enorme dier, dat wel drie meter groot kan worden, heeft een ruige, crèmekleurige vacht, waaronder zich een dikke vetlaag bevindt. Hierdoor kan hij goed tegen de kou in zijn woongebied. Ondanks [...]


Zwarte beer

De zwarte beer, die tot de familie van de grote beren behoort, komt tegenwoordig alleen nog maar voor in nationale parken en in volledig ongerepte gebieden in Canada, Alaska en de VS. Vroeger kwam hij op meer plaatsen voor. Afhankelijk van de ondersoort, heeft de zwarte beer, die ook baribal [...]


Bruine beer

De bruine beer is de vertegenwoordiger van de familie van de grote beren met het grootste verspreidingsgebied. In Europa komt hij echter alleen nog maar voor in Scandinavië, op de Balkan en in Rusland. Verder is hij te vinden in delen van Azië, het westen van Canada en in Alaska. [...]


Das

De das is een plomp dier met een gedrongen lichaam. Hij behoort tot de familie van de marterachtigen. De lengte van zijn lichaam schommelt tussen de 60 en de 90 cm. De das heeft een korte staart en grote poten met krachtige graafklauwen. De bovenzijde van zijn lichaam is grijs [...]


Stinkdier

Het stinkdier (ook wel skunk genoemd) is één van de bekendste martersoorten. Met behulp van zijn klierafscheidingen kan hij een afschuwelijke stank verspreiden. Stinkdieren hebben een lang, slank lichaam met een donkere grondkleur en lichte strepen. Hun staart is lang en dicht behaard. Ze leven in de steppengebieden van Amerika. [...]


Veelvraat

De veelvraat uit de familie der marterachtigen komt in alle noordelijk gelegen landen rondom de noordpool voor. Hij staat bekend als een bijzonder aggressief en wild roofdier. De vacht van een veelvraat is langharig en dicht. De vacht is zwart-bruin van kleur. Het dier heeft lichte strepen aan de zijkant [...]


Nerts

De nerts is een nauwe verwant van de bunzing. Het is één van de bekendste pelsdieren (familie van de marterachtigen) en wordt tegenwoordig gefokt vanwege zijn dichte pels. Deze bestaat uit korte, gladde bovenharen en heeft een bruinachtige kleur. Daaronder en daartussen ligt dicht wolhaar. Vroeger kwamen nertsen in heel [...]


Hermelijn

De hermelijn is een lenig diertje, dat in Azië, Europa en in het noorden van de VS voorkomt. De hermelijn behoort tot de familie van de marterachtigen. Hij leeft in bossen, weiden en velden en voedt zich met knaagdieren en konijntjes, vogels en vissen. Deze doodt hij met een krachtige [...]


Wezel

De wezel, die behoort tot de familie der marterachtigen, is één van de kleinste roofdieren. Hij komt voor in Europa, Azië, Noord-Afrika en Noord-Amerika. Daar leeft hij op droge, open vlakten, of op akkers. De kleinste wezel uit Noord-Amerika is zelfs nog iets kleiner dan onze wezel. Met een lichaamslengte [...]


Bunzing

De bunzing behoort tot de familie der marterachtigen . Hij leeft in bossen en velden. Hij is ongeveer 46 cm lang en heeft een lange, volle staart. De vrouwtjes zijn wezenlijk kleiner en lichter. Hun vacht is donkerbruin van kleur en hij heeft geel onderhaar. De kop heeft een opvallende [...]


Steenmarter

De steenmarter is een roofdier, dat in grote delen van Europa en Azië voorkomt. Daar leeft hij aan bosranden maar ook in steden en dorpen. In tegenstelling tot de boommarter heeft de steenmarter een witte, in tweeën gedeelde keelvlek. Hierdoor kun je de twee soorten goed onderscheiden. Het dier wordt [...]


Boommarter

De boommarter leeft in Europa en West-Azië. Hij heeft een 35 cm lang lichaam en een donkerbruine vacht met lichtgele vlekken op zijn hals en keel. Zijn zijdeachtige vel wordt als zeer waardevol beschouwd. Tijdens het springen gebruikt de edelmarter zijn lange, volle staart. Zijn korte poten en korte tenen [...]


Hyenahond

De hyenahond, ook bekend als Afrikaanse steppehond, leeft in delen van Afrika. Ze leven in gebieden ten zuiden van de Sahara. Hij is gemakkelijk te herkennen aan zijn donkere vacht die bezaaid is met talrijke lichte vlekken. Hij is ongeveer zo groot als een herdershond, heeft lange poten en een [...]


Vos

De vos onderscheidt zich van andere hondachtigen door een bijzonder kenmerk: zijn pupillen zijn niet rond maar langwerpig, net zoals bij een kat. Verder is de spitse snuit kenmerkend voor de vos. Hij heeft een brede kop. De vacht van de vos is op de rug roodachtig, op de buik [...]


Manenwolf

De manenwolf, die behoort tot de familie van de hondachtigen. Hij leeft in de grasvlakten in centraal Zuid-Amerika. Het lichaam is ongeveer 1,30 meter lang en hij heeft een hoogte van 70 cm. Hij heeft lange poten en een spitse snuit, hierdoor heeft hij wel wat van een vos. Zijn [...]


Huishond

De hond is het oudste huisdier van de mens. Naar verluidt, werd de hond reeds 15.000 jaar geleden in Voor-Indië en in de oosterse landen rondom de Middellandse Zee als huisdier gehouden. Het paard is pas 5.000 jaar geleden huisdier geworden. Door de schedel, het gebit, het gedrag in een [...]


Coyote

De coyote, die ook wel prairiewolf wordt genoemd, is een nauwe verwant van de wolf. Hij komt voor in een gebied dat zich uitstrekt van Alaska tot Midden-Amerika. Met een lichaamslengte van slechts 90 cm en een gewicht van 15-20 kilo is de coyote wezenlijk lichter dan de wolf. De [...]


Jakhals

Jakhalzen behoren net als de wolf en de coyote tot de hondachtige roofdieren. Ze leven vooral in bosachtige gebieden of in de savannen van Zuidoost-Europa, Zuid-Azië en Afrika. De meest voorkomende jakhals is de zadeljakhals. Dit dier doet qua lichaamsbouw aan een hond denken. Hij bereikt een lichaamslengte van ongeveer [...]


Wolf

De wolf, behoort tot de familie van de hondachtigen, het is de bekendste wilde hond. Vroeger kwamen er verschillende soorten in grote delen van Europa, Azië en Noord-Amerika voor. Tegenwoordig is hij in vele gebieden uitgeroeid. De wolf is een gespierd en krachtig dier. De kleur van zijn vacht is [...]


Jachtluipaard

Het jachtluipaard wijkt aanzienlijk af van het algemene type van de familie van de katten. Hij heeft weliswaar een katachtige, lange staart en een katachtige kop maar hij heeft ook ongewoon lange poten. De klauwen van zijn tenen kunnen niet worden teruggetrokken. Ze worden net als bij een hond door [...]


Lynx

Evenals bijna alle leden van de familie van de katten leeft ook de lynx alleen. Hij leeft in een eigen territorium. Met name het mannetje markeert zijn territorium met urine, daarnaast krabt hij ook aan de bomen. De grootte van het territorium is afhankelijk van de hoeveelheid prooidieren. Het lichaam [...]


Huiskat

Onze huiskat behoort net als de tijger en de leeuw tot de roofdieren. Hij stamt van een wilde kattensoort af, die oorspronkelijk in warme en droge gebieden voorkwam. Dit is de Nubische kat, die tegenwoordig alleen nog maar in Libië en Egypte voorkomt. Toen de toenmalige bewoners van deze gebieden [...]


Sneeuwpanter

De sneeuwpanter, behorend tot de familie der katten, komt voor in Midden-Azië tot in Siberië. Daar leeft hij op hoogten van 3.000 tot 5.000 meter. Met zijn totale lengte van 2,40 meter (inclusief een staart van 90 cm) is hij maar iets kleiner dan het luipaard. De vacht heeft een [...]


Luipaard (panter)

Het luipaard, een lid van de familie van de katten, lijkt wat kleur en tekening, maar ook wat gestalte betreft, het meest op de jaguar. Het luipaard heeft een groot woongebied. Ze komen in zuidelijk Azië en in heel Afrika voor. Hier leeft hij in woestijnen, gebergten, regenwouden en savannes. [...]


Jaguar

De Jaguar is de meest gevreesde wilde kat (familie van de katten) van Amerika. Men vindt hem in Midden- en Zuid-Amerika. In Brazilië leven bijzonder grote soorten. De jaguar woont in de dichte jungle, in het riet, struikgewas en in de bossen langs de kust. Wanneer hij zich kan verschuilen [...]


Tiiger

De tijger is een prachtig dier en een vertegenwoordiger van de familie der katten. Zijn geelrode vel met de zwarte dwarsstrepen zorgt ervoor dat hij niet opvalt in zijn omgeving als hij ligt te rusten. In totaal zijn er 8 tijgersoorten, die zich onderscheiden in de kleur van hun vacht. [...]


Poema

De poema is een roofdier en behoort tot de familie van de katten. Hij heeft een slank lichaam en hij wordt 160 cm lang, de staart is 65 cm lang. De huid van een poema is meestal zilvergrijs. In enkele gebieden neemt de huid ook een roodachtig-gele tint aan. Verder [...]


Leeuw

Leeuwen zijn roofdieren uit de familie van de katten. De leeuw wordt niet voor niets “de koning der dieren” genoemd. Een volwassen mannetjesleeuw ziet er zeer indrukwekkend uit. Een mannetje weegt bij een lengte van 2,70 m (inclusief staart) zo’n 250 kilo. De vrouwtjes zijn iets kleiner. Anders dan alle [...]


Ezel

De steppenezel, ook wel Nubische ezel genoemd, is de stamvader van ons huisdier, de ezel. De twee zijn zo verschillend, dat het nauwelijks te geloven is. Terwijl onze huisezel bekend staat als een koppig, langzaam en eigenzinnig beest, staat de Nubische ezel, net zoals zijn in het wild levende familielid, [...]


paard

Ons huisdier het paard stamt van de wilde paarden af die vroeger in kudden op de steppen leefden. Het paard werd al vroeg als werkdier gebruikt. Pas in de Middeleeuwen werd het paard belangrijk als rijdier. Het paard heeft, net als de hond, een nauwe band met de mens. Hij [...]


Zebra

Zebra’s zijn de gestreepte wilde paarden van Afrika. Er zijn drie soorten en meerdere ondersoorten. De Grévy-zebra komt nog in kleine aantallen voor in het noordoosten van Afrika. Zijn huid heeft veel fijnere strepen dan die van de andere zebra’s, de oren zijn groter. Hij wordt tot 1,60 meter hoog [...]


Muildier

Het muildier en de muilezel ontstaan door een ezel met een paard te kruisen. Wanneer de moeder een ezelin is en de vader een paard dan spreekt men van een muilezel. Is de moeder een paard en de vader een ezel, dan noemt men het jong een muildier. Beide hebben [...]


Wrattenzwijn

Wrattenzwijnen, die in Afrika leven, behoren tot de meest plompe en lelijke soorten varkens. Ze hebben een cilindervormig lichaam, dat op de rug doorzakt. Het is bedekt met een dik borstelig haarkleed. In de nek en op de rug hebben ze manen, soms hebben de dieren ook witachtige bakkebaarden. De [...]


Huisvarken

Het huisvarken, dat tot de evenhoevigen behoort, wordt al sinds 4900 v. Chr. in China gefokt. Uit onderzoek is gebleken, dat er in die tijd in Europa ook al twee gefokte soorten voorkwamen. De oorsprong van ons huisvarken moet gezocht worden bij het wilde zwijn. Het heeft in de loop [...]


Wild zwijn

Het wilde zwijn is een sterk en krachtig dier, dat tot 1,5 meter lang kan worden. Hij kan 350 kilo zwaar worden. Hij komt in grote delen van Europa, Azië en Noord-Afrika voor. Qua uiterlijk lijkt het wilde zwijn veel op ons huisvarken, het borstelige vel is echter bruin tot [...]


Okapi

De okapi is een zeldzame vertegenwoordiger van de giraffenfamilie. Hij leeft in de regenwouden van Zaïre en werd pas in 1901 ontdekt. Eerst dacht men dat hij verwant was aan de zebra’s, later ontdekte men dat hij kenmerken van de familie van de giraffen bezat. Okapi’s kunnen zo’n 2 meter [...]


Giraffe

De giraffe is de bekendste vertegenwoordiger van de familie van de giraffen. Hij leeft op de savannen ten zuiden van de Sahara in Afrika. Hij kan 6 meter lang worden, de hoogte van de schouder is ongeveer 3 meter. Giraffen hebben afhankelijk van de ondersoort, twee tot vijf met huid [...]


Guanaco

De guanaco is een slank dier. Hij behoort tot de familie van de kamelen. Hij leeft in Zuid-Amerika. Daar leeft hij in kleine kudden die bestaan uit een hengst (mannetje) en maximaal 10 vrouwtjes en hun jongen. Alleenstaande hengsten en jonge mannetjes vormen aparte groepen. De guanaco heeft een schouderhoogte [...]


Lama

De lama is evenals de alpaca de huisdiervorm van de guanaco. Het is het belangrijkste dier voor de bewoners van de Zuid-Amerikaanse Andes. Vondsten van beenderen hebben aangetoond dat de lama 6000 jaar geleden ook al als huisdier werd gehouden. De lama is een (eeltpotige) en hij wordt gefokt als [...]


Kameel

De tweebultige kameel neemt in grote delen van Midden- en Oost-Azië de plaats van de dromedaris in. Hij komt zowel in warme als in koude gebieden voor. Een bijzonder kenmerk van de kameel is het feit dat hij twee bulten heeft. Hierin wordt vet opgeslagen. In tijden van voedselschaarste kan [...]


Dromedaris

De kameel met één bult, oftewel de dromedaris, is het last- en rijdier van de woestijnbewoners. Waarschijnlijk wordt de dromedaris al 6000 jaar lang als huisdier gehouden. Men noemt hem ook wel “het schip van de woestijn”. Het dier, dat tot de eeltpotigen behoort, bereikt een schouderhoogte van 2,3 meter. [...]


Eeltpotigen

Eeltpotigen zijn evenhoevigen. Vroeger bestonden er veel soorten (vooral in Noord-Amerika). Tegenwoordig behoren alleen nog maar kameelachtigen als de dromedaris, de kameel, de lama en de guanaco tot de eeltpotigen. Deze dieren lopen, in tegenstelling tot de andere evenhoevigen, niet op de uiteinden van de laatste teenkootjes. Ze lopen op [...]


Gems

Gemzen leven in de bergen van Europa (Pyreneeën, Alpen) en in die van het Midden-Oosten (Kaukasus). Ook zij behoren tot de holhoornigen. De gems is een ijverige klimmer en kan door zijn taaie karakter in bijzonder schrale gebieden leven. Het slanke dier heeft opvallende hoge horens die aan de uiteinden [...]


Bizon

De bizon, een vertegenwoordiger van de familie van de holhoornigen, leefde vroeger in grote aantallen in Noord-Amerika. Het aantal werd omstreeks 1700 op meer dan 60 miljoen geschat. Bizons voorzagen de indianen van vlees en huiden. Om de indianen uit te roeien probeerden de Europese immigranten de bizon uit te [...]


Moeflon

De moeflon, die ook wel Europees wild schaap wordt genoemd, komt maar op weinig plaatsen voor. In de vrije natuur vindt men deze holhoornige alleen nog maar op Corsica en Sardinië. Daar leeft hij in de rotsachtige gebergten. De mannetjes hebben opvallende horens. Ze hebben een lange, spiraalachtige vorm, de [...]


Geit

De familie van de geiten behoren verschillende soorten van holhoornigen. Er bestaan verschillende soorten en ze hebben een gemiddelde grootte. Het zijn in de meeste gevallen krachtige dieren met een korte hals. De horens zijn op verschillende manieren gedraaid en dikwijls in lagen gevormd. Tot de echte geiten behoren de [...]


Schapen

Schapen onderscheiden zich van geiten door hun platte voorhoofd en de hoekige, slakvormig gedraaide horens. Verder hebben ze ook geen sik. Wilde schapen leven in de bergen van het noordelijk halfrond, waarbij elk gebied zijn eigen soorten heeft. Oorspronkelijk afkomstig uit Azië, komen ze nu voor in Zuid-Europa, Afrika en [...]


Gnoe

De gnoe is een kuddedier dat tot de familie van de holhoornigen behoort. Ze leven in Afrika en zijn bijzonder bekend geworden vanwege het feit dat ze ieder jaar een massale trektocht ondernemen in het oosten van Afrika. De gnoes leggen dan meer dan 1000 kilometer af tijdens hun zoektocht [...]


Hartenbeest

De familie van de antilopen, die tot de herkauwende holhoornigen behoort, bestaat uit zeer verschillende diersoorten. Deze kunnen zo groot zijn als een haas maar sommigen worden ook wel zo groot als een rund. Het hartenbeest leeft bijvoorbeeld in de grasvlakten van Afrika, in een gebied ten zuiden van de [...]


Koe

Al duizenden jaren is de koe het nuttigste huisdier van de mens. De koe verschaft vlees, melk en leer. Al in de steentijd werd er op de voorouders van de koe, de oeros en de wisent, gejaagd. Terwijl de wisent nog bestaat, is de oeros al 300 jaar uitgestorven. Het [...]


Rendier

Het rendier of de kariboe is de enige hertensoort waarbij beide geslachten een gewei dragen. De vorm van de geweien is ongeveer gelijk. De onderste tak, het aanhechtingspunt van het gewei, is nogmaals vertakt. Het gewei van de vrouwtjes is kleiner. Het lichaam van een rendier lijkt wat plomp en [...]


Eland

De grootste van alle herten is de eland. Een volwassen eland wordt 2,40 tot 3,10 m lang, hij wordt meer dan 2 meter hoog en kan 800 kilo wegen. De eland is gemakkelijk te herkennen aan zijn brede snuit, zijn afhangende bovenlip en aan de grote halskwab. Het machtige bladvormige [...]


Ree

De kleinste Europese hertensoort is de ree. Hij is de enige soort die bijna geen staart heeft. Reeën komen voor in de meeste landen van Europa en Azië (Zuid-China). Een ree is ‘s zomers roodbruin van kleur. Het achterlijf is lichter. ‘s Winters wordt de dichte vacht grijsbruin. De jonge [...]


Edelhert

Van de herten dragen alleen de mannetjes een gewei. Dit bestaat uit ronde stangen of takken. Tot de statigste soorten behoort het edelhert, in Amerika wordt dit soort wapiti genoemd. Zijn lichaamslengte bedraagt tussen de 1,6 en 2,5 meter, de staart is ongeveer 10 cm lang. Hij draagt een roodbruine [...]


Spitsmuizen

Spitsmuizen zijn geen familie van de muizen, ze behoren tot de insecteneters. Met uitzondering van Australië, Nieuw-Zeeland en een deel van Zuid-Amerika, komen ze bijna overal ter wereld voor. Het zijn levendige dieren, die dag en nacht onderweg zijn. Ze zijn altijd op zoek naar voedsel. Ze verbruiken zeer veel [...]


Egel

De egel is een dier dat ‘s nachts actief is en hij behoort tot de familie van de insecteneters. Hij komt voor in Europa (behalve in de koudste landen), Azië en Afrika. Hij heeft een rond lichaam dat maximaal 30 cm lang is. Hij weegt ongeveer 1200 gram. Hij is [...]


Mol

De mol behoort tot de familie van de insecteneters. Hij komt voor in geheel Europa en in een deel van Noord-Amerika en Azië. Hij brengt bijna zijn hele leven onder de grond door. Overal, waar de mol een vochtige en losse bodem aantreft, zoals in akkers, weiden en tuinen, legt [...]


Lori’s

De familie van de lori’s, die tot de halfapen behoren, bestaat uit 12 soorten. Deze leven in het zuiden van India, in Afrika, Zuid-Oost-Azië en de nabijgelegen eilanden. Men onderscheidt twee groepen. De eerste groep, de lori’s en de beermaki’s, zijn zeer langzame dieren, die qua grootte tussen een cavia [...]


Indri’s

De familie van de indri’s, die tot de halfapen behoort, bestaat uit vier soorten. Ze bestaat uit de sifaka, wolmaki, indri en het vingerdier. Ze leven allemaal in de wouden van Madagaskar en het zijn prachtige dieren. De indri is met een lichaamslengte van 70 cm de grootste soort. Hij [...]


Lemuren

Er leven zestien soorten lemuren of maki’s op Madagaskar en de nabijgelegen Komoren. Ze behoren tot de halfapen. Apen komen hier niet voor. De bekendste lemuur, die ook in bij ons in de dierentuinen te zien is, is de katta. Hij heeft een bruingrijze vacht en een lange pluimige staart [...]


Halfapen

Halfapen leven overwegend in de bomen van Afrika en Azië. Ze lijken maar weinig op de apen. Ook halfapen zijn handige klimmers. De staart is bij sommige soorten langer dan het gehele lichaam, bij andere is hij helemaal verdwenen. Enkele halfapen hebben een vosachtige kop met een lange snuit. Er [...]


Doodshoofdaapje

Het doodshoofdaapje, ook monki-monki genaamd, leeft op de bosrijke rivieroevers van Midden- en Zuid-Amerika. Het is een sierlijk beestje met een lengte van ongeveer 25 cm. Ze hebben een lichtbruine, fijne vacht, die geelachtig verkleurt als ze ouder worden. Aan de onderkant is de vacht wit. De ongeveer 50 cm [...]


Kapucijnapen

De kapucijnapen zijn sociale dieren. Ze komen voor in de bossen van Midden- en Zuid-Amerika. Ze hebben meestal een bruin-zwarte vacht en een licht gekleurd gezicht. Daardoor lijkt het alsof ze een capuchon op hebben. Hun rolstaart is net zo lang als hun lichaam. Aan hun armen en benen hebben [...]


Brulaap

Brulapen, die tot de apen van de Nieuwe Wereld behoren, hebben als bijzonder kenmerk een verdikt strottenhoofd. Ze hebben een soort krop. Met behulp van de 6 strottenhoofdzakken stoten ze uiterst luidruchtige schreeuwen uit. Door de onderkaak naar voren te schuiven zorgen ze ervoor dat het opgezwollen strottenhoofd niet in [...]


Baviaan

De baviaan behoort tot de makako’s of oerwoudkatten. Er zijn vijf ondersoorten, die in de savannen en de steppen van Afrika en Saoedi-Arabië leven. De mantelbaviaan heeft een lengte van maximaal 95 cm. Zijn vacht is bruinachtig van kleur. De mannetjes, die bijna twee keer zo groot zijn als de [...]


Orang-oetan

De orang-oetan (dit betekent bosmens) leeft in de regenwouden van Sumatra en Borneo. Het is de op één na grootste soort van de opperdieren (primaten). In tegenstelling tot de gorilla’s die op de grond leven, zijn orang-oetans bijna altijd in de kruinen van de bomen te vinden. De mannelijke orang-oetan [...]


Gorilla

De gorilla is de grootste mensaap. De mannetjes worden meer dan twee meter groot en wegen maximaal 250 kilo, de vrouwtjes zijn aanzienlijk kleiner en wegen maximaal 100 kilo. Laaglandgorilla’s leven in de tropische regenwouden van Afrika, berggorilla’s in de regenwouden in de bergen van Zaïre, Oeganda en Ruanda. Gorilla’s [...]


Gibbons

De gibbons komen voor in Zuidoost-Azië en er bestaan zeven soorten. Ze hebben een slank lichaam en ze hebben geen staart. Hun bijzonder lange armen komen, wanneer ze rechtop staan, op de grond. Hun kop is klein en rond, de vacht dicht en zacht. Met hun lange armen, gekromde handen, [...]


Chimpansee

Chimpansees zijn de meest geliefde mensapen. Deze intelligente dieren leven in Centraal- en West-Afrika in de regenwouden en in savannen waar bomen groeien. Ze kunnen 1,75 meter lang worden en hebben een krachtig, gedrongen lichaam. De mannetjes zijn meestal iets groter dan de vrouwtjes. Hun slanke armen zijn iets langer [...]


Apen

Apen, die tot de opperdieren behoren, kunnen worden onderverdeeld in apen van de Oude Wereld of te wel smalneusapen en apen van de Nieuwe Wereld of te wel breedneusapen. Tot de apen van de Oude Wereld behoren onder andere de families van de gibbons, de mensapen en de meerkatten. Ze [...]


Kleine vleermuis

De kleine vleermuis is een klein zoogdier dat kan vliegen. Dit vliegvermogen heeft de kleine vleermuis te danken aan een tere vlieghuid die zich rondom het gehele lichaam spant. Aan de zijkanten van het lichaam zit de grote armvlieghuid. Deze wordt gespannen door het boven- en het onderbeen, de boven- [...]


Grote vleermuis

De vliegende hond behoort tot de familie van de vleermuizen, hij komt voor in Australië, Afrika en in het zuiden van Azië. Er bestaan ongeveer 130 soorten. Hij lijkt weliswaar op een vleermuis maar door zijn kop met de grote ogen lijkt hij eerder op een hond- of een vos. [...]


Groenlandse walvis

De Groenlandse walvis, die tot de familie van de echte walvissen (baardwalvissen) behoort, leeft in de Noordelijke Poolzee. Hij wordt tussen de 15 en 20 meter lang. De Groenlandse walvis heeft een enorme kop. Vanaf de kop wordt het lichaam in de richting van de staartvin smaller. De Groenlandse walvis [...]


Blauwe vinvis

De blauwe vinvis, die tot de vinvissen (baardwalvis) behoort, is het grootste zoogdier, dat ooit op onze aarde heeft geleefd. Hij komt in alle zeeën voor en kan wel 32 meter lang worden. Daarbij kan hij een gewicht van wel 150 ton bereiken. De vrouwtjes zijn groter dan de mannetjes. [...]


Gewone vinvis

De gewone vinvis behoort tot de vinvissen (baardwalvissen). Hij leeft in het noordelijke deel van de Atlantische oceaan, de IJszee en de zuidelijke poolzeeën. Het lichaam van een gewone vinvis is lang en slank. Hij bereikt een lengte van meer dan 25 meter en is snel en wendbaar. Met deze [...]


Baardwalvissen

Baardwalvissen hebben, in tegenstelling tot tandwalvissen, geen tanden. In plaats daarvan hangen aan hun bovenkaak maximaal zo’n 400 dunne, lange hoornplaten, die men baarden (baleinen) noemt. De baarden vormen een zeef. De walvis neemt zoveel water in als zijn mond kan bevatten. Dan sluit hij zijn mond enigszins en perst [...]


Potvis

De potvis is de grootste tandwalvis. Alleen zijn reusachtige kop maakt al een derde van zijn lichaamslengte van 10 tot 20 meter uit. De onderkaak is zeer klein en ver naar achteren geschoven. Hij beweegt zich voort met zijn lange, krachtige staart, de borstvinnen zijn zeer kort. Potvissen kunnen meer [...]


Griend

De griend, die tot de familie der dolfijnen behoort, leeft in de gematigde zuidelijke zeeën en in het noorden van de Atlantische Oceaan. Hij wordt tussen de 4,7 en 8,5 meter lang en heeft een eigenaardige kop die bijna vierkant is. Opvallend zijn ook zijn lange, smalle borstvinnen. Grienden leven [...]


Volgende pagina »