• Dieren
  • techniek

Sterrenbeelden

Helderheid

Men heeft de sterren altijd al in verschillende klassen ingedeeld. De poolster bijvoorbeeld is een ster uit de Klasse 2. Dit heeft niets te maken met de grootte of de werkelijke lichtkracht. Bepalend voor de classificatie is de schijnbare helderheid van de ster aan de hemel. Al in de oudheid [...]


Zons- en maansverduisteringen

De totale bedekking van het ene hemellichaam door een ander wordt eclips genoemd. De kleine maan is in staat de grote zon te bedekken, omdat de schijnbare groottes bijna gelijk zijn. Het verschil in grootte wordt door de afstand tot de aarde gecompenseerd. Als de maan in conjunctie staat, dus [...]


Baan van de maan

De maan draait van west naar oost om de aarde. Ook de aswenteling van de aarde en haar omloop om de zon verlopen in die richting. Een omloop van de maan duurt 27,3 dagen. Precies even lang heeft hij ook nodig voor zijn rotatie. Om die reden kunnen we vanaf [...]


Baan van de zon

De aarde loopt in een jaar eenmaal om de zon. Als men de sterren ook overdag zou kunnen bekijken, zou men zien, hoe de zon schijnbaar langs het firmament trekt. Het is echter ook mogelijk de loop van de zon indirect te volgen, door het hele jaar lang de sterrenhemel [...]


Jaargetijden

Voor de omloop van de aarde om de zon is de maateenheid ‘jaar’ vastgelegd. Deze omloop kan men door de schijnbare beweging van de zon aan het hemelgewelf herkennen. Daaruit volgen, afhankelijk van de keuze van het referentiepunt van waaruit de omloop gerekend wordt en de aangenomen zonnebeweging, verschillende jaarlengtes: [...]


Astronomische instrumenten

De eerste observaties van de hemel kunnen heel goed met het blote oog gedaan worden. Men kan dan eerst de afzonderlijke sterren en sterrenbeelden zoeken en coördineren. Wie nauwkeuriger wil observeren, kan echter niet meer zonder optische hulpmiddelen. De eerste optische telescoop werd in het jaar 1608 door de Nederlandse [...]


Oriëntatie

Om aan de hemel een beetje de weg te vinden, kunnen de vier windstreken, noord – oost – zuid – west, als uitgangspunt dienen. De grens tussen hemelgewelf en aardoppervlakte noemt men horizon. Het punt van het hemelgewelf, dat recht boven ons ligt, wordt zenit genoemd. Om een bepaalde ster [...]


Sterrenbeelden

Vanwege de gigantische afstand heeft men de indruk, dat alle sterren aan het hemelgewelf even ver van de aarde liggen. Al in de oudheid begon men de sterren, die met het blote oog zichtbaar waren, in groepen te verdelen, en ze als sterrenbeelden te betitelen. Men gaf deze sterrenbeelden namen [...]