• Dieren
  • techniek

Dinosauriers & Oertijd

Fossilisatie

Fossielen zijn de behouden gebleven overblijfselen van planten of dieren (of ook mensen), die in het verleden op aarde geleefd hebben. Het kunnen bijv. beenderen, tanden, eierschalen of pootafdrukken, maar ook afdrukken van bladeren of weke delen zijn. Opdat deze resten behouden blijven, dus gefossiliseerd worden, moet aan bepaalde voorwaarden [...]


Ondergang

Voor de wetenschap is nog steeds niet duidelijk, wat meer dan 65 miljoen jaar geleden tot de ondergang van de dinosauriërs leidde. Samen met hen stierf ook een deel van de overige levende wezens uit, terwijl vele andere soorten overleefden. Tot de uitgestorven soorten behoren onder andere zeereptielen als de [...]


Broedzorg/Familieleven

Talrijke fossiele vondsten geven opheldering over het familieleven van de dinosauriërs. Bijzonder interessant was een ontdekking in het zuidwesten van Mongolië (Gobiwoestijn) in de jaren twintig. Hier vond men in een kuil de nesten en eieren van een kleine gehoornde dinosaurus (Protoceratops). Wel 20 ovale en relatief lange eieren lagen [...]


Familiestamboom

Om een stamboom van de (dino)sauriërs te kunnen maken, moet men iets verder teruggaan in de evolutiegeschiedenis. De dinosauriërs behoren zonder twijfel tot de groep van de tetrapoden, dat wil zeggen tot de gewervelde dieren met vier ledematen. Deze zijn onderverdeeld in vier klassen: amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren. Hier [...]


Continentverschuivingen

Sinds het ontstaan van onze aarde, ongeveer 4,5 miljard jaar geleden, hebben in de loop van haar geschiedenis geweldige veranderingen plaatsgevonden. In deze onmetelijke tijd is het aanzicht van de aarde langzaam, maar continu gewijzigd. Door de voortdurende klimaatveranderingen, die wind, regen, ijs en zon met zich meebrachten, werden gebergten [...]


Ontdekkingen

Lang voordat de dinosauriërs als zelfstandige groep beschouwd werden, waren er al talrijke vondsten gedaan, die echter eerst niet geplaatst konden worden. Al in de 3de eeuw van onze jaartelling vond men, zoals schriftelijk vastgelegd is, in China zogenaamde “drakenbeenderen“, waaraan men magische krachten toeschreef. Pas zeer veel later kon [...]


Mythologie

Altijd al hebben dinosauriërs een fascinerende werking op mensen uitgeoefend. Men stelt ze zich meestal reusachtig groot en gevaarlijk voor. Ze doen denken aan de draken uit de mythen en sagen, die overal ter wereld bekend zijn. De eerste overlevering is afkomstig uit het oude Babylon. Hierin werd een vliegende [...]


Dinosauriers & Oertijd

Vele miljoenen jaren geleden, lang voordat de mens bestond, beheersten de dinosauriërs in grote verscheidenheid en in grote aantallen de aarde. Ze leefden overwegend in het Mesozoïcum en stierven ongeveer 65 miljoen jaar geleden aan het einde van de laatste periode van dit tijdperk – het Krijt – uit. De [...]