Natuurkrachten

Cyclonen

In tegenstelling tot de tropische cyclonen, die men ook orkaan of tyfoon noemt, vinden we in de gematigde breedten wervelstormen, die een veel minder grote energiecapaciteit in zich dragen, namelijk de niet-tropische cyclonen. Het gaat hier om geweldige, naar het oosten trekkende, lagedrukgebieden, die het weer over grote oppervlakten en [...]


Orkaan / Tyfoon

Men noemt wervelstormen alleen tropische stormen, wanneer ze minstens snelheden van 120 kilometer per uur bereiken. Deze wervelstormen hebben in elk tropisch gebied hun eigen naam. In Amerika noemt men ze orkanen (hurricanes), in India tropische cyclonen en in China tyfoon. De schrikbarende omvang van hun verwoestende kracht en hun [...]


Tornado

Tornado’s komen vooral voor op de gematigde breedten. Ze ontwikkelen zich uit onweerswolken en komen vaak voor in combinatie met orkanen. Tornado’s ontstaan, wanneer zich koude en droge lucht boven warme, vochtige winden bevindt. Dit leidt tot sterke turbulenties. Ernaartoe stromende winden produceren eerst een zwakke draaibeweging. De ontstane wervelingen [...]


Wervelstormen

Betreur het bij uw volgende vakantie aan de Noordzee maar niet, dat de temperatuur van het water zo laag is. Juist hierdoor kunnen wij er zeker van zijn, dat er bij ons geen orkanen kunnen voorkomen. Wervelstormen ontstaan boven tropische zeeën, waar de oppervlaktetemperatuur van het zeewater minstens 27 graden [...]


Moesson

De corioliskracht (zijdelingse kracht bij de draaiing van de aarde) buigt de winden op het noordelijk halfrond af naar rechts en op het zuidelijk halfrond naar links. Moessons zijn bestendige winden, die per half jaar van richting wisselen. Ze komen voor tussen 30 graden noorderbreedte en 30 graden zuiderbreedte. Hun [...]


Bliksem en donder

Onweer is een alledaags verschijnsel. Elk moment bliksemt en dondert het wel ergens op aarde. Door zonnestraling wordt de bodem verwarmd. De opstijgende warme lucht produceert cumuluswolken, die over kunnen gaan in cumulonimbuswolken. De vorming van onweerswolken wordt bevorderd door de hoge luchtvochtigheid, die wij als broeierig ervaren. In een [...]


Natuurkrachten

Er zijn op onze aarde talrijke veranderingen van de aardoppervlakte, die hun oorzaak vinden in het binnenste van de aarde. Hiertoe behoren vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, en de vele verschillende bewegingen, die veroorzaakt worden door de schollentektoniek. Al deze verschijnselen kunnen een verwoestende uitwerking hebben op het getroffen gebied. Daarenboven spelen zich [...]