• Dieren
  • techniek

Bedreigd milieu

Smog

Het begrip “smog” is samengesteld uit de Engelse woorden “smoke” en “fog”, dus “rook” en “mist”. Dit woord werd een synoniem voor de beroemde (of beruchte) Londense mist. Het gebruik van veel zwavelhoudende kolen in de meeste huizen in de Britse hoofdstad was toentertijd de oorzaak van dit fenomeen. Tegenwoordig [...]


Klimaatveranderingen

Ongewone weersverschijnselen doen al snel de vraag opkomen, of het klimaat van onze aarde in de laatste jaren beslissend veranderd is. Nadat in de jaren ‘60 de Atlantische Oceaan afgekoeld was en in het Noordpoolgebied de temperaturen gedaald waren, kondigden enkele wetenschappers het begin van een nieuwe kleine ijstijd aan. [...]


Oppervlakteverandering

Het uiterlijk van de landmassa’s van de aarde verandert voortdurend. Daarbij denken we vaak het eerst aan hetgeen de mens verandert. Wanneer hele bossen gekapt worden voor de houthandel of voor landbouwdoeleinden, dan kunnen hele landstreken kaalgeslagen worden. De wortels van de bomen houden de bodem bij elkaar en slaan [...]


Gat in de ozonlaag

Ozon is een spoor van een gas (d.w.z.: in verhouding weinig voorkomend) en een giftige vorm van zuurstof. Het bestaat uit drie atomen in een molecuul. In zuurstof daarentegen zijn slechts twee atomen per molecuul aanwezig. Ozon komt in de totale atmosfeer tot een hoogte van ca. 50 km voor. [...]


Broeikaseffect

Zonder het natuurlijke broeikaseffect zou er op onze planeet geen leven mogelijk zijn. In een kas kan het zonlicht nagenoeg ongehinderd binnendringen en zo voor verwarming zorgen. De ontstane warmtestraling kan echter niet ongehinderd door het glas weer wegstromen. Daardoor wordt warmte opgeslagen. Zo gaat het ook met de ons [...]


Zure regen

Zwaveldioxide en kooldioxide zijn ook bestanddelen van onvervuilde regen. Regen is dus van nature zuurhoudend. De basis hiervoor vormt de zwaveluitstoot bij vulkaanuitbarstingen, maar ook de samenstelling van de lucht. In de lucht bevinden zich dioxiden als sporen van gassen. Het natuurlijk zuurgehalte van de regen is niet schadelijk voor [...]


Bedreigd milieu

Tijdens de laatste tientallen jaren zijn er veel beschermende maatregelen genomen, om de gevolgen van natuurrampen te beperken. Inmiddels zijn er waarschuwingssystemen in het gebied van de Stille Oceaan, die vroegtijdig de op komst zijnde tsoenami’s aankondigen. Tsoenami’s zijn plotseling optredende verwoestende vloedgolven in kustgebieden. Op soortgelijke wijze probeert men [...]