• Dieren
  • techniek

Kenozoïcum

Quartair

Het Quartair (Lat.: vierde) is de jongste en tegelijk kortste periode van de aardgeschiedenis. Het eerste deel van deze periode was het Pleistoceen, dat ca. 2 tot 2,5 miljoen jaar geleden begon, en ongeveer 10.000 jaar geleden overging in het tegenwoordige geologische tijdvak, het Holoceen. Hoewel deze periode in verhouding [...]


Tertiair

Het Tertiair, dat ongeveer 65 miljoen jaar geleden begon, wordt aan de hand van het aandeel van de huidige diersoorten in de totale dierenwereld in vijf tijdvakken (series) verdeeld. Het Paleogeen (Oud-Tertiair) wordt onderverdeeld in Paleoceen, Eoceen en Oligoceen. Het Neogeen, Jong-Tertiair, in Mioceen en Plioceen. Vroeger dacht men, dat [...]


Kenozoïcum

Het Kenozoïcum (”jong leven“) begon ca. 65 miljoen jaar geleden. Het wordt onderverdeeld in de perioden Tertiair (Lat.: derde) en Quartair (Lat.: vierde). Na het uitsterven van vele diergroepen aan het einde van het Krijt bloeiden andere soorten op, met andere woorden na het ”Tijdperk van de Reptielen“ (dinosauriërs) volgde [...]