• Dieren
  • techniek

Paleozoïcum

Lycaenops

De Lycaenops behoorde tot de oudste zoogdierachtige reptielen. Hij leek erg op een hond of wolf, en was ook net zo roofzuchtig als laatstgenoemde. Zijn lichaam had echter geen pels, maar schubben zoals dat van de andere reptielen. Pas de latere voorlopers van de zoogdieren kregen een harig vel en [...]


Edaphosaurus

De Edaphosaurus was een middelgrote planteneter uit het Paleozoïcum, die van het late Carboon tot het Perm in Noord-Amerika leefde, maar ook in vele delen van Europa voorkwam. Hij behoorde tot de orde van de pelycosauriërs (zoogdierachtige reptielen) in de onderklasse Synapsida. De Edaphosaurus had bij een lengte van ongeveer [...]


Dimetrodon

Tot de voorouders van de zoogdierachtige reptielen (pelycosauriërs) behoorde de Dimetrodon. Het ging om een reuzenhagedis met een lange staart, die tot 3 meter lang werd. Op zijn rug droeg hij een grote zeilvormige kam, die door lange doornuitsteeksels van de wervelkolom werd gestut, en die, rechtopgezet wel 1 meter [...]


Pareiasaurus

Tot de grootste van de vroege reptielen behoorde de Pareiasaurus, die ook wel oer-sauriër genoemd wordt. Hij kwam in Zuid-Europa, maar met name in delen van Afrika voor. Een goed behouden skelet vond men in de Karroo-formatie van Zuid-Afrika in de meer dan 250 miljoen jaar oude lagen uit het [...]


Araeoscelis

Tot de vroege reptielen van het Perm behoorde de Araeoscelis. Dit dier, dat in Noord-Amerika leefde, had met zijn lange, dunne poten, zijn lange hals en lange staart het uiterlijk van een hagedis. Hij had slechts een lichaamslengte van in totaal 60 cm en een erg kleine kop. De tanden [...]


Ophiacodon

De overheersende dieren in het Perm waren de oer-sauriërs en de zoogdierachtige reptielen. Tot deze laatste groep behoorde de Ophiacodon. Hij leefde in de oevergebieden van vijvers, meren en rivieren in Noord-Amerika, en werd bij een geschat gewicht van 30 à 50 kilo ongeveer 3,5 meter lang. De Ophiacodon had [...]


Titanosuchus

De Titanosuchus behoorde al tot de hoger ontwikkelde synapside reptielen van het Perm. Hij werd gevonden in delen van Afrika. Met een lengte van 2,5 meter had de Titanosuchus een krokodilachtig, langgerekt lichaam met een opvallend grote schedel, die wel 1 meter lang werd. Een groot slaapvenster achter de oogkassen [...]


Perm

De laatste fase van het Paleozoïcum (”oud leven“) was het Perm. Het Perm besloeg de tijdspanne van ca. 290 tot 245 miljoen jaar geleden, en is genoemd naar de vroegere Russische provincie Perm ten westen van het Oeralgebergte. In deze periode waren Gondwanaland en de noordelijke landmassa’s op elkaar gestuit, [...]


Carboon

Het Carboon (Lat.: kool) is de vijfde geologische periode van het Paleozoïcum (”oud leven“). Men noemt deze tijd, die ca. 363 miljoen jaar geleden begon en 290 miljoen jaar geleden eindigde, ook wel ‘Steenkooltijd’, want in deze periode hebben zich de grootste steenkoolvoorraden van de aardgeschiedenis gevormd. Oorzaak hiervan was [...]


Devoon

De vierde periode van het Paleozoïcum (”oud leven“), dat naar het gelijknamige Engelse graafschap Devonshire genoemd werd, strekt zich uit over de tijd tussen 409 en 363 miljoen jaar geleden. Ook nu waren de landmassa’s van de continenten voortdurend in beweging. Het klimaat op het noordelijk halfrond was warm, in [...]


Siluur

Het Siluur is de derde periode van het Paleozoïcum (”oud leven“). Het werd genoemd naar de voor-Keltische volkstam de Siluren, die in Wales leefde. Het Siluur loopt van 438 tot 408 miljoen jaar geleden. Geografisch gezien bestonden er twee, grotendeels gesloten continentale delen: het noordelijke deel Laurasia en het zuidelijke [...]


Ordovicium

Het Ordovicium is de periode van het Paleozoïcum (”oud leven“), dat op het Cambrium volgt. Het werd genoemd naar de Keltische volksstam van de Ordoviciërs, die in Noord-Wales leefden. Deze periode loopt van 510 tot 439 miljoen jaar geleden. De geografische verhoudingen leken op die uit het Cambrium. De continenten [...]


Cambrium

Het Cambrium is de oudste periode van het Paleozoïcum (”oud leven“ ). De naam is afgeleid van het Romeinse woord ”Camria“ voor Noord-Wales, waar gesteenten uit deze perioden zijn gevonden. In die tijd, dus 600 miljoen jaar geleden, waren alle continenten al een keer gescheiden geweest, voordat ze zich aan [...]


Paleozoïcum

Het Paleozoïcum is de era of het tijdperk tussen het Precambrium en het Mesozoïcum. Het duurde ongeveer 340 miljoen jaar en werd in verschillende perioden verdeeld: Cambrium, Ordovicium, Siluur, Devoon, Carboon en Perm. In tegenstelling tot het Precambrium worden deze perioden door talrijke planten- en diersoorten gekenmerkt. Naast koralen, trilobieten [...]