• Dieren
  • techniek

heelal

Is daar iemand?

Er bestaat nauwelijks een groter twistpunt, dan de vraag, of er buitenaards leven is of niet. Al in 400 v. Chr. schreef Metrodorus van Chios over dit thema: ”Aan te nemen, dat de aarde de enige bewoonde planeet in het heelal is, is even absurd als de voorstelling, dat er [...]


Symbolen / Eenheden

Om de afzonderlijke planeten van ons zonnestelsel aan te duiden, gebruikt men internationaal geldende symbolen, die overal ter wereld begrepen worden. Om de positie van de afzonderlijke hemellichamen in het heelal aan te geven, maakt men gebruik van verschillende systemen, die in de astronomie doorgaans driedimensionaal worden beschreven. Men onderscheidt: [...]


Oerknal

Men neemt tegenwoordig aan, dat alles 15 à 20 miljard jaar geleden is begonnen met een grote explosie, de Big Bang. Hoe komt men aan dit getal? De verklaring hiervoor is afkomstig van de Amerikaanse astronoom Edwin Hubble. Hij ontwikkelde de wiskundige constante, volgens welke sterrenstelsels zich sneller van elkaar [...]


Universum

Als we de heldere hemel ’s nachts bekijken, lijkt ons het aantal sterren oneindig. We kunnen er met het blote oog echter maar ongeveer 6.000 zien. Pas met een zeer sterke telescoop wordt de schijnbare oneindigheid bijna waar. We kunnen hier duizenden sterrenstelsels en sterrenhopen met miljarden sterren zien. Volgens [...]


heelal

Het begrip ”kosmos“ komt uit het Grieks. Het is het best te vertalen met ”orde“ of ”wereldorde“. De kosmologie (waartoe men tegenwoordig ook de kosmogonie rekent) houdt zich dientengevolge bezig met de oorsprong, de structuur en de ontwikkeling van het heelal. Als deelgebied van de astronomie dient ze ertoe op [...]