• Dieren
  • techniek

verschijnselen-hemel

Kometen

Kometen hebben altijd al grote indruk op de mens gemaakt. In vroegere tijden hield men kometen voor brengers van ongelukstijdingen. Tegenwoordig vermoedt men, dat er vele miljoenen kometen om de zon cirkelen in een kometenwolk, die vele duizenden malen verder weg ligt dan Pluto, de verst van de zon verwijderde [...]


Meteoren / Meteorieten

In haar baan om de zon komt de aarde elk jaar in regionen, waar bijzonder veel deeltjes en stofpartikeltjes rond wervelen. Wanneer deze met een snelheid van 40 km per seconde de aarde naderen, verbranden ze in de bovenste lagen van de atmosfeer en worden als een soort gloeiende bal, [...]


Aureolen

Niet door breking van de lichtstralen, zoals bij de regenboog of de halo, maar door afbuiging van lichtstralen ontstaan beelden om de maan of de zon, die aureool genoemd worden. Wanneer de lichtbronnen wolkdruppeltjes raken, worden ze verschillend gebogen. Daardoor ontstaat om de zon of de maan een gekleurde lichtring, [...]


Halo

Het verschijnen van een halo behoort tot de spectaculairste tekenen aan de hemel. Halo’s ontstaan door breking c.q. spiegeling van een lichtbron in atmosferische ijskristallen. Men ziet een halo als een witte of (zeldzamer) gekleurde ring om de zon of de maan. Halo’s komen vooral voor onder gelijkmatige cirrusbewolking, wanneer [...]


Poollicht

Poollicht is een lichtverschijnsel van de hogere gedeelten van de atmosfeer. Het komt vooral in de poolgebieden voor. Op het noordelijk halfrond noemt men het ook noorderlicht, op het zuidelijk halfrond zuiderlicht. Poollicht ontstaat door de energierijke deeltjes van de zonnewind, die door het elektromagnetische veld van de aarde gevangen [...]


Fata morgana

De fata morgana is een optisch verschijnsel, dat tot stand komt door lichtbreking en lichtspiegeling in luchtlagen van verschillende dichtheid. De fata morgana heeft al vele dorstigen in de woestijn voorgespiegeld, dat er zich een meer of rivier in de buurt zou bevinden. Wanneer een zonnestraal in de atmosfeer in [...]


Regenboog

De regenboog kan wel gerekend worden tot één van de bekendste optische verschijnselen in de atmosfeer. De regenboog ontstaat door reflectie en breking van het zonlicht in de regendruppels. Wanneer een zonnestraal op een waterdruppel schijnt, wordt deze zonnestraal gebroken als hij de regendruppel binnengaat, en wordt op de oppervlakte [...]


Verschijnselen aan de hemel

Als men geregeld het weer observeert, kan men verschillende verschijnselen aan de hemel zien, die zowel prachtig van kleur alsook geometrisch exact gevormd zijn. Deze fenomenen zijn te verklaren door zonnestraling, die in de atmosfeer luchtmoleculen, ijskristallen of regendruppels raakt. Door de breking van de stralen op deze atmosferische bestanddelen [...]