‘Binnenste van de aarde’

Over de aardkern is betrekkelijk weinig bekend. Men denkt, dat de aardkern ongeveer 2900 km van de aardoppervlakte verwijderd is. Seismische golven kunnen slechts gedeeltelijk door de kern dringen of worden door de kern afgebogen.Geologen hebben ontdekt, dat de buitenkern waarschijnlijk vloeibaar, maar de binnenkern vast is.Volgens berekeningen bedraagt de dichtheid in de kern het viervoudige van de aardkorst.IJzer is de enige substantie met deze dichtheid, dus waarschijnlijk het hoofdbestanddeel van de kern. Enkele andere elementen, zoals bijvoorbeeld nikkel, maken ook deel uit van de kern.

Deze theorie vindt algemeen weerklank, temeer men bij onderzoeken van meteorieten (als brokstukken van andere hemellichamen) soortgelijke samenstellingen vindt.
Een andere theorie zegt, dat bij het vast worden van de binnenste ijzerkern warmte vrijkomt, die de convectiestromen in de buitenkern, en daarmee het magnetische veld van de aarde beïnvloedt of veroorzaakt.Onder de huidige omstandigheden is het nog niet mogelijk, een nauwkeurige conclusie te trekken over het binnenste van de aarde.

Lees hier alle onze onderwerpen over: Binnenste van de aarde

Aardgas en aardolie

Vaste brandstoffen

Ertsvoorraden

kalender 2012-hypotheek lening-cursus beleggen-prijzen-Overgewicht-horoscoop 2012-Taartdozen-achtergronden-insecten-ziekte van crohn-online kledingwindows 8 kopen