De aarde

De aarde waarop we leven bestaat niet alleen uit het land, de zee en de plaatsen die op kaarten worden beschreven, maar ook uit het milieu, de natuurlijke leefomgevingen en de dieren en planten waar we de planeet mee delen. Als we deze onderdelen van onze wereld onherstelbaar beschadigen, dan zal zowel ons voortbestaan als dat van deze planten en dieren worden bedreigd.

Geschat wordt dat er op de wereld 8 miljoen soorten dieren en planten leven, maar tot nu toe hebben de wetenschappers er hier slechts zo’n 1,5 miljoen van benoemd. Veel soorten ontstaan en verdwijnen zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn, en in de komende 25 jaar zullen een half miljoen bekende en onbekende soorten uitsterven. Dit komt neer op 20.000 soorten per jaar.

Geleidelijk, meestal gedurende miljoenen jaren, passen soorten zich aan veranderende omstandigheden aan of sterven uit. Maar het tempo waarin ze uitsterven neemt toe. Dat is grotendeels te wijten aan de snelle bevolkingsgroei en de daaruit voortvloeiende toegenomen vraag naar natuurlijke rijkdommen. Vervuiling, overbejaging, overbevissing, de introductie van vreemde soorten in verschillende delen van de wereld, en de handel in wilde diersoorten spelen daarbij een rol. De grootste boosdoener is echter de vernietiging van de natuurlijke leefomgeving van dier- en plantensoorten ten behoeve van landbouw, industrie, transport en woningbouw.

De aarde

De tropische regenwouden, waarin 75% van alle dier- en plantensoorten leeft, verdwijnen snel. De helft van alle moeraslanden op aarde is drooggelegd of beschadigd en de koraalriffen, die rijk aan soorten zijn, worden vernietigd. Volgens het zeer betrouwbare World Conservation Monitoring Centre, dat gedeeltelijk door het Wereld Natuur Fonds wordt gesteund, zijn er op dit moment 5.929 bedreigde diersoorten. Hiertoe behoren 741 zoogdieren, 970 vogels, 316 reptielen, 169 amfibieën, 979 vissen en meer dan 2.700 ongewervelde dieren.

Onlangs hebben wij de volgende categorieën toegevoegd: HondenSterrenstelsel, en Alle dieren.

About the Author

has written 667 posts on this blog.

Onderdeel van Informatie Over