‘Paleozoïcum’

Het Paleozoïcum is de era of het tijdperk tussen het Precambrium en het Mesozoïcum. Het duurde ongeveer 340 miljoen jaar en werd in verschillende perioden verdeeld: Cambrium, Ordovicium, Siluur, Devoon, Carboon en Perm. In tegenstelling tot het Precambrium worden deze perioden door talrijke planten- en diersoorten gekenmerkt. Naast koralen, trilobieten en pantservissen ontwikkelden zich armpotigen (Brachiopoden), koppotigen (Nautiloïdea) en geleedpotigen (Graptolieten) tot een grote veelsoortigheid. In het Devoon vindt men ook kwastvinnigen en amfibieën. Later ontwikkelen zich zeeëgels en hogere vissen. Spinnen, duizendpoten en insecten verschijnen eveneens in deze tijd. In het Perm bestaan al de eerste primitieve reptielen. Daartoe behoren bijvoorbeeld de Dimetrodon, een carnivoor (vleeseter), en de Edaphosaurus, een herbivoor (planteneter).

Andere reptielensoorten, de pelycosauriers en de therapsiden, hadden een heel ander uiterlijk. Zij behoorden al tot de zoogdierachtige reptielen. Hiertoe behoorden de Ophiacodon en de Titanosuchus. Er bestonden echter nog geen schildpadden, vogels en zoogdieren. In de plantenwereld beleven de waterplanten hun bloeitijd, en ook op het land verschijnen in het Devoon de eerste planten als varens en wolfsklauw. In het Carboon ontstaan daaruit bomen, die reusachtige moeraswouden vormen (onze huidige steenkoolvoorraden). Deze werden in het latere Perm veelal door primitieve naaldbomen vervangen.

Lees hier al onze onderwerpen over: paleozoicum

Lycaenops

Edaphosaurus

Dimetrodon

kalender 2012-hypotheek lening-cursus beleggen-prijzen-Overgewicht-horoscoop 2012-Taartdozen-achtergronden-insecten-ziekte van crohn-online kledingwindows 8 kopen