De puppyschool

Een puppyklas is geen vrijblijvende speeltuin voor pups en hun eigenaar. Uw instructeur moet de nodige kennis en vaardigheden in huis hebben en deze ook nog eens kunnen overdragen. Hij is verantwoordelijk voor een goede sfeer en aandacht voor de individuele noden van iedere pup. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de pup om zich goed te oriënteren omdat er nog veel kaf onder het koren zit.

Steeds meer zijn mensen ervan overtuigd dat zij met hun pup naar een puppyschool moeten. Dat is een prima ontwikkeling die echt valt toe te juichen. Er is echter nogal wat kaf onder het koren. Hoe weet u nu of u bij iemand komt die echt weet waar hij het over heeft?
Kynologenverenigingen en hondenclubs nemen in aantal of aantal leden fors toe, het aantal puppycursussen rijst de pan uit. Een goede zaak, die alleen maar aangeeft hoe serieus de consument is geworden over de opvoeding van zijn hond. Men is zich blijkbaar bewust dat het opvoeden van een zeer jonge hond alleen maar voordelen heeft en zeker veel problemen in de toekomst kan voorkomen. Dat men daar geld en inspanning voor over heeft, geeft aan hoe veel belang men aan een juiste begeleiding van de puppy hecht. Keerzijde van de medaille is dat met de behoefte ook het aantal puppycursussen toeneemt en helaas zijn dat lang niet altijd de meest professionele. Waarbij het idealisme niet ter discussie staat, laat ik dat even voorop stellen. Maar wat koopt u voor idealisme als de kennis van hondengedrag en basisvaardigheden van kennisoverdracht ontbreken? Een puppycursus legt de basis voor uw omgang met uw hond voor zijn hele verdere leven. Daar mag u heus wel kwaliteit voor eisen. De tijd van vrijblijvende vrijwilligheid is echt voorbij.

Helaas is het een feit dat veel instructeurs hun carrière beginnen met het geven van de puppycursus. Zij worden daarvoor uitgenodigd door hun kynologen- of hondenvereniging, vaak nadat ze een passie hebben laten zien om hun eigen pup te begeleiden en daarmee goede resultaten hebben behaald. Officieel zijn er opleidingsregels aan dit – onbetaalde – vrijwilligerswerk gebonden, maar omdat er steeds verloop en daardoor gebrek is aan begeleiders, wordt er nogal eens wat water bij de wijn gedaan. Dat is echt heel jammer, want een puppycursus kan een hondje maken of breken. Een onjuiste begeleiding kan voor traumatische ervaringen zorgen waar de hond – en u – heel zijn verdere leven de zure vruchten van plukt. Het is dus heel belangrijk u goed te oriënteren voordat u uw pup opgeeft voor een puppycursus. Een bezoekje aan verschillende puppycursussen kan u de ogen doen openen over het grote verschil in kwaliteit van lesgeven. U kunt daar het beste mee beginnen voordat u de pup in huis heeft. En in ieder geval voordat hij de leeftijd van zo’n acht weken bereikt heeft. Want heeft u haast, dan wordt u vanzelf minder kritisch.

Jong geleerd, is oud gedaan. Dit gezegde gaat zeker op voor honden. Wist u dat 65 procent van de honden niet meer bij hun oorspronkelijke eigenaar is? Dat zegt wel wat over de vele teleurstellingen die eigenaars na de aanschaf van hun hond beleven. Pups leren razendsnel en als het leerproces niet heel bewust gestuurd wordt, zullen ze heel veel ongewenste zaken leren. Daarom heeft de consument van nu recht op kwaliteit en kennis. Kennis alleen maakt een instructeur nog geen goede instructeur, hij moet ook in staat zijn de cursisten te motiveren, hij moet een gedreven leraar zijn en hij moet weten hoe groepsprocessen werken om een goede sfeer te creëren. Want die sfeer is zijn verantwoordelijkheid.
Lukt hem dat niet, dan zal een aantal cursisten de puppyklas voortijdig verlaten, gefrustreerd en onbegrepen. En helaas voor altijd ongemotiveerd nog iets aan de opvoeding van hun hond in groepsverband doen. Met het risico dat er helemaal niet meer wordt opgevoed.

- Hoe raar het misschien ook is, kleding is een belangrijke graadmeter. Een instructeur die voor zijn klas staat in vieze kleding, neemt zijn cursisten niet serieus. Niemand zou het in zijn hoofd halen om in zo’n outfit geld bij de bank te gaan lenen. Neemt men die vrijheid ten opzichte van u wel, dan weet u hoeveel belang men aan u hecht. Wegwezen dus.
- Niet-rokers ergeren zich aan de onfrisse lucht in een afgescheiden ruimte. Het mooiste is een rookverbod tijdens de lessen. Staat de instructeur met een peuk in de mond – al dan niet buiten – les te geven, dan weet u dat zijn omgangsmanieren zeer te wensen over laten. Hetzelfde geldt voor een instructeur die voor of tijdens de lessen alcohol gebruikt. Iemand die zichzelf zo weinig in de hand heeft, doet water bij de wijn tijdens de lessen. Wegwezen dus.
- Kent de instructeur de naam van de cursisten en hun honden? Krijgt u een hand en kijkt men u aan als u binnenkomt? Als er geen persoonlijke belangstelling tussen u en uw instructeur is, is de kans op algemene adviezen en vrijblijvendheid aanzienlijk. Wegwezen dus.
- Heeft men duidelijke bedrijfsmatige huisregels op schrift? Weet u of u recht heeft op inhaallessen bij ziekte van u of uw pup? Zijn er stringente vaccinatieregels en houdt men zich daar ook aan? Kent u de handelsvoorwaarden zoals neergelegd bij de Kamer van Koophandel? Liggen de verantwoordelijkheden bij diefstal en ongelukken vast? Zo niet: wegwezen.
- Kunt u meteen met uw pup terecht of moet u wachten tot de volgende cursus start? U mist vele belangrijke weken als u niet meteen met een pup vanaf zeven weken terecht kunt. U mist socialisatiemogelijkheden die essentieel zijn voor de toekomst van uw pup. Mocht er sprake zijn van niet onmiddellijke instroming, krijgt u dan (schriftelijke) instructies mee zodat u zelf in afwachting van de cursus vast aan de slag kunt? Zo niet, dan is men niet uit op het geven van optimale voorlichting zodat uw pup zo goed mogelijk opgroeit. Wegwezen dus.
- Wat voor ervaring en kennis heeft een eventuele hulpinstructeur in huis? Een hulpinstructeur geeft u extra aanwijzingen en moet dus echt deskundig zijn. Hij moet de lichaamstaal van honden goed kunnen lezen om de juiste adviezen te geven. Vraag of er sprake is van een hulpinstructeur en verdiep u in zijn achtergronden. Is het ‘zomaar iemand die een beetje helpt’? Wegwezen!
- Wat houdt de puppycursus in? Een puppycursus is per se niet bedoeld om u alles te leren over uw hond, daarvoor duren theorielessen veel te lang voor zo’n jong hondje. Daarvoor is de basiscursus. De puppycursus is vooral bedoeld om de eerste weken goed door te komen en begeleidingsfouten te voorkomen. Het gaat het op de puppycursus vooral om inzicht in leerprocessen, zodat u weet hoe u een benchtraining of voederbaktraining moet geven. Men moet alles weten over zindelijkheidstraining, het voorkomen van stukmaken en niet alleen thuis kunnen zijn, zonder trekken lopen aan de riem, hier komen.
Verder is de puppycursus van essentieel belang voor het socialiseren en habitueren op omgevingsfactoren. Dat voorkomt latere vechtpartijen en angst voor vreemden of verkeer. Krijgt u een puppy-werkboek waarin die aanwijzingen voor een goede begeleiding staan? Leert u niets van dit alles en is de puppycursus niets meer dan leren zitten en dergelijke? Dan is deze cursus achterhaald. Wegwezen dus.
- Mogen de pups met elkaar spelen? En vooral: wordt er gekeken naar hun onderlinge verschillen? Krijgt een timide pup de tijd om eventjes te wennen of moet hij meteen flink zijn en meedraaien in de groep? Wordt de provocerende pup apart gehouden van de andere, gevoeliger pups en krijgt hij een soortgenoot die weer mooi aansluit bij zijn karakter? Zo niet, dan loopt u grote kans dat uw hond blijvend gefrustreerd raakt en slecht zal omgaan met andere honden. De platwalser wordt een vechtersbaas, de timide pup een angstbijter. Wegwezen dus!
- Mogen de pups allemaal bij de theorieles aanwezig zijn? Een eigenaar kan niet luisteren en zijn pup tegelijk in de gaten houden. Pups leiden de aandacht van de lessen af. Daarbij is men dan geneigd het gedrag van de pup in goede banen te leiden waardoor hij aandacht krijgt op verkeerde momenten (het gewenste gedrag moet juist aandacht krijgen, ongewenst gedrag moet genegeerd worden).
- Zijn er geen benches om de pups even weg te zetten of andere oplossingen om het aantal pups tijdens de lessen te beperken? Wegwezen is misschien wat hard gezegd, maar dat de lessen niet optimaal zijn, kunnen we u verzekeren. Afhankelijk van de rest van uw informatie moet u weloverwogen beslissen. Misschien kunt u toch beter nog even verder zoeken of er elders een betere mogelijkheid is.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan:

Onderdeel van Informatie Over